بستن
سبد خرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وینه لطفا منتظر بمانید...

فلسفۀ هنر

Caspar David Friedrich - کاسپار داوید فردریش
مفهوم جهانی رمانتیسیسم رمانتیسیسم یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی در همه دوران‌ها است. برخلاف بیشتر چیزهایی که در قالب تاریخ ...
Le-Reve-by-Pablo-Picasso
پیدایش و مبانی فکری کوبیسم (یا همان کیوبیزم Cubism)، تاثیرگذارترین جنبش هنری سدۀ بیستم است. هرچند که آغاز پیدایش آن، ...
آغاز و گسترش امپرسیونیسم امپرسیونیسم یا دریافتگری درواقع نام یک رویداد و جنبش هنری در فرانسه بود که در حوزه ...